Înscriere 2024

Inscrierea in invatamantul anteprescolar si prescolar, an scolar 2024-2025

LEGISLATIE

ORDIN ME nr. 4018/15.03.2024 privind aprobarea Metodologiei-cadru de inscriere a copiilor in unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar si in servicii de educatie timpurie complementare si a Calendarului inscrierii copiilor anteprescolari si prescolari in anul scolar 2024—2025 in unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar si in servicii de educatie timpurie complementare

  • Informatiile sunt in curs de actualizare