Noutăți

Lista condițiilor specifice pentru etapele de transfer/pretransfer consimțit/modificarea repartizării pe perioada de viabilitate a postului, stabilite conform art.32 alin. (4) din Metodologia-cardu aprobată prin OME nr. 6877/2023

Program depunere dosare pretransfer

An școlar 2024-2025

DATAORA
05 APRILIE 2024
08 APRILIE 2024
09 APRILIE 2024
10 APRILIE 2024
9:30-11:30
15:30-17:30
11 APRILIE 20248:00-9:30