ANUNȚ DE PARTICIPARE

La procedura de achiziție directă pentru obiectivul : Lucrări de reparații fațadă

Anunțul complet, oficial poate fi văzut / descărcat de aici: ANUNȚ

De asemena vă punem la dispoziție următoarele documente necesare participării: 

2.PROCES Verbal de vizitare amplasament

3.Model Contract de lucrari

Formular nr. 1 – Declarație art. 164

Formular nr. 2 – Declarație art. 165

Formular nr. 3 – Declarație art. 167

Formular nr. 4 – Declarație art. 59 si 60

Formular nr. 5 – Declarație experiență similară

Formular nr. 6 – Scrisoare de înaintare

Formular nr. 7 – Formular de ofertă